สะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย

Sureburn เป็นผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ กับทั้งเครื่องยนต์ บอยเลอร์ และระบบแลกเปลี่ยนความร้อนในวงการอุตสาหกรรม

Sureburn เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม... และเป็นประโยชน์กับท่าน เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้จะ..
red triangle ทำความสะอาดระบบไอดีของเครื่องยนต์ขนาดใหญ่
red triangle ควบคุมการเกิดตะกอนในเตาหลอมและบอยเลอร์
red triangle กำจัดตะกอนออกจากตัวแลกเปลี่ยนความร้อน
red triangle ทำความสะอาดกรองและท่อทางน้ำมันเชื้อเพลิง
red triangle ช่วยป้องกันการเกิดสนิม
red triangle ทำให้น้ำกระจายตัวไปกับน้ำมัน
red triangle

ป้องกันการตกตะกอนในน้ำมันเชื้อเพลิง

ซึ่งหมายความว่า...

red triangle ประสิทธิภาพสูงขึ้น
red triangle

ทำงานได้สะอาดกว่า

red triangle ปล่อยมลพิษน้อยลง
red triangle

กำลังมากขึ้น

red triangle ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
red triangle มีอายุการใช้งานสูงขึ้น
red triangle ช่วยทำความสะอาดตัวแลกเปลี่ยนความร้อนในขณะทำงาน

Sureburn เหมาะสำหรับ...

red triangle เครื่องยนต์เบนซินและดีเซลขนาดใหญ่ทุกประเภท
red triangle

บอยเลอร์และเตาหลอมที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้

red triangle โรงงานที่ใช้น้ำมันเหลือทิ้ง
red triangle ระบบพลังงานร่วม

Sureburn สามารถใช้งานได้ง่าย...

เพียงเติม Sureburn ลงไปในถังน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์ บอยเลอร์ หรือระบบพลังงานร่วมทุกชนิด Sureburn จะถูกฉีดเข้าไปเพื่อทำความสะอาดหรือควบคุมการเกิดตะกอนในตัวแลกเปลี่ยนความร้อน