รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย

สารแยกน้ำ Breakclear เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแยกน้ำออกจากน้ำมัน และแยกน้ำมันกับสิ่ง สกปรกออกจากน้ำ ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ได้ผลดีกับน้ำมันธรรมชาติและไขมันเช่นเดียวกันกับ ของเสียจากปิโตรเลียม

Breakclear เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม... และเป็นประโยชน์กับท่าน เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้จะ...

triangle แยกน้ำออกจากปิโตรเลียมและน้ำมันธรรมชาติ
triangle แยกน้ำมันออกจากน้ำเสีย
triangle แยกสิ่งสกปรกออกจากน้ำเสีย
triangle ลดสิ่งปฏิกูลที่สะสมอยู่ในระบบกำจัดของเสีย
triangle ช่วยควบคุมกลิ่นไม่พึงประสงค์
triangle ฟื้นฟูน้ำมันจากระบบกำจัดของเสีย
triangle

ช่วยลดปริมาณของเสียให้เหลือน้อยที่สุด

ซึ่งหมายความว่า...

triangle ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสีย
triangle

ฟื้นฟูผลิตภัณฑ์ให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้

triangle ลดการปล่อยมลพิษ
triangle

กำลังมากขึ้น

triangle ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
triangle มีอายุการใช้งานสูงขึ้น
triangle ประสิทธิภาพของโรงงานโดยรวมสูงขึ้น

Breakclear เหมาะสำหรับ...

triangle โรงงานรีไซเคิลน้ำมัน
triangle

โรงบำบัดน้ำเสีย

triangle โรงงานแปรรูปปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
triangle โรงงานแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม

Breakclear สามารถใช้งานได้ง่าย...

เพียงเติม Breakclear ลงในระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำมันที่เหลือทิ้งเพียงเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญจาก Fueltreat ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับระบบต่างๆ ที่ท่านใช้อยู่ได้