ชุดตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ 2 จากจุลชีววิทยา Microbmonitor

ชุดทดสอบนี้ใช้เพื่ออะไร

ชุดทดสอบนี้ใช้เพื่อระบุและประเมินปริมาณการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่จัดเก็บอยู่ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง:

 • อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมยานยนต์ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าและใช้ทางทะเล

 • เชื้อเพลิงชีวภาพ น้ำมันเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมหนัก และน้ำมันดิบ

 • น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันไฮดรอลิก

 • ของเหลวในการปฏิบัติงานกับโลหะและน้ำมันสำหรับการตัดเฉือน

 • น้ำที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต่างๆ ข้างต้น

ชุดทดสอบนี้ยังช่วยให้สามารถตรวจจับจุลินทรีย์ในน้ำและตัวอย่างน้ำมันอื่นๆ ได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน

ทำไมต้องทำการตรวจสอบเพื่อหาจุลินทรีย์ในน้ำมันเชื้อเพลิง

การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเหตุให้เครื่องบินต้องระงับการขึ้นบิน การ เดินเรือไม่สามารถให้บริการได้ และทำให้แบริ่งของเครื่องให้กำเนิดพลังงานไฟฟ้าเกิด ความบกพร่องขึ้น ถ้าตรวจพบการปนเปื้อนก่อนในระยะแรก จะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ ทันท่วงที และช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาร้ายแรงในการทำงานที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย

การตรวจสอบสภาพอย่างสม่ำเสมอให้เหมือนกับการทำความสะอาดบ้านเป็นกิจวัตรจะทำให้ใช้ ประโยชน์จากสินทรัพย์ได้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงในการทำงานด้วย

การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสาเหตุให้เกิด

 • กรองเชื้อเพลิงอุดตัน จึงปิดกั้นน้ำมันเชื้อเพลิง ท่อทางน้ำมัน และหัวฉีดเป็นเหตุให้เกิด ความบกพร่องและเกิดการสึกหรอมากเกินไป
 • ถังน้ำมันเชื้อเพลิง แบริ่ง และระบบอื่นๆ เป็นสนิม
 • เพิ่มปริมาณน้ำทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงขุ่นมัวและมีประสิทธิภาพลดลง

ชุดทดสอบคืออะไรและประกอบด้วยอะไรบ้าง

 • ขวดแก้วขนาดเล็กซึ่งบรรจุเจลที่ประกอบด้วยสารอาหารทางโภชนาการ thixotropic ที่ คิดค้นขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อให้เชื้อจุลินทรีย์ที่เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันที่ใช้แล้ว เจริญเติบโต

 • จัดจำหน่ายในกล่องซึ่งบรรจุชุดทดสอบห้าชุด ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ สำหรับตรวจวัดและแยกตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมัน และน้ำ

 • วิธีการใหม่ที่ง่ายและปลอดภัยในการตรวจสอบปริมาณการก่อตัวของเชื้อจุลินทรีย์ (CFU) ซึ่งเป็นหน่วยมาตรฐานในการตรวจวัดเชื้อจุลินทรีย์

ใครสามารถใช้ชุดทดสอบนี้ได้บ้าง

ใครก็ได้ - ในชุดทดสอบจะมีคำแนะนำและรายละเอียดต่างๆ ในการใช้งานแนบมาด้วย และผู้ใช้จำเป็นต้องมีความชำนาญเฉพาะทาง หรือใช้เครื่องมือพิเศษใดๆ ในการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบไว้ใจได้มากน้อยเพียงใด

แต่เดิมนั้นชุดทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ 2 ได้รับการพัฒนาให้ใช้กับอุตสาหกรรมการบินเพื่อตรวจ สอบ น้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องเจ็ทและได้รับการแนะนำให้ใช้โดย IATA (สมาคมขนส่งทาง อากาศระหว่างประเทศ) พร้อมกันนี้ยังถูกระบุให้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องปฏิบัติในคู่มือการบำรุง รักษาเครื่องบินของบริษัทชั้นนำอย่าง โบอิ้ง แอร์บัส และผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่อื่น ๆ อีก มากมาย ทั้งนี้สายการบินชั้นนำของโลกหลายๆ สายการบินได้ใช้ชุดทดสอบนี้มาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว

ชุดทดสอบนี้ใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับที่ใช้ในห้องทดลองมาตรฐาน จึงทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับ IP 385 และ ASTM 6974-03

ชุดทดสอบนี้ถูกใช้โดยกองทัพและ ได้รับการจัดเก็บอยู่ในคลังของ NATO (หมายเลขคลัง: 6640-99-834-3573)

ทำไมต้องใช้ชุดทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ 2

 • ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ และน้ำที่เกี่ยวข้องกัน

 • ได้รับการรับรองและใช้โดยผู้ผลิตรายใหญ่และบริษัทน้ำมันต่างๆ อย่างแพร่หลาย

 • ใช้ง่ายและเร็ว ทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการตรวจสอบโดยห้องทดลอง

 • ใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบปริมาณการก่อตัวของเชื้อจุลินทรีย์ (CFU) ที่ไว้ใจได้

 • ไม่จำเป็นต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้านหรืออุปกรณ์พิเศษ

 • ผลการตรวจสอบใกล้เคียงกับ IP385 และ ASTM D-6974-03

 • สามารถตรวจจับการปนเปื้อนระดับต่ำได้ตั้งแต่ระยะแรกเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

 • ช่วยระบุความรุนแรงของการปนเปื้อนไม่เพียงแต่ว่ามีเชื้อจุลินทรีย์อยู่หรือไม่ แต่ยังบอกด้วยว่าการตรวจสอบนั้น "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน"

 • ไม่มีผลกระทบกับสารกำจัดสิ่งมีชีวิตในน้ำมันเชื้อเพลิง, DIEGME หรือสารเติมแต่งต่างๆ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพในการใช้งาน

 • ตรวจจับเฉพาะจุลินทรีย์และเชื้อราประเภทสปอร์ที่ยังมีชีวิตอยู่ ชุดทดสอบอื่นจะให้ผลเป็นบวกแม้ว่าจุลินทรีย์จะถูกกำจัดโดยสารกำจัดสิ่งมีชีวิตในน้ำมันเชื้อเพลิงนานเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันแล้วก็ตาม

 • ตรวจสอบได้ทั้งเฟสน้ำมันและเฟสน้ำ

 • ตรวจจับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กประเภท Hormoconis resinae และเชื้อรา ยีสต์ และแบคทีเรียอื่นๆ ได้

 • ตรวจจับเชื้อราประเภทสปอร์ซึ่งชุดทดสอบอื่นๆ ไม่สามารถตรวจจับได้