10 มาตรการของ Fueltreat เพื่อคุณภาพที่ดีกว่าของน้ำมันดีเซล

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

red triangle ตรวจสอบช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากน้ำจะสะสมอยู่ในบริเวณนี้และเข้าสู่ภายในถังได้ และตรวจเช็คให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดแน่นสนิทดี
red triangle ห้ามล้างรถหรือฉีดน้ำไปที่รถโดยตรงบนพื้นที่ที่อยู่เหนือถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้ดิน หรือบริเวณที่น้ำสามารถไหลผ่านเหนือถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงได้ มิฉะนั้น น้ำยาล้างรถจะเข้าสู่ภายในถังหรือเป็นเหตุให้น้ำเข้าไปปะปนกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้
red triangle ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องได้รับการทดสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าผ่านการรับรองตามกฎระเบียบข้อบังคับ ของแต่ละท้องถิ่น ทั้งนี้ Fueltreat สามารถให้คำแนะนำถึงวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ของท่านได้
red triangle พยายามลดการเกิดกระบวนการควบแน่นในถังน้ำมันเชื้อเพลิงของรถ เรือ อุปกรณ์ต่างๆ โดยหมั่นเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้น้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังอยู่ตลอดเวลา

น้ำมันเชื้อเพลิง

red triangle ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างสม่ำเสมอ น้ำมันเชื้อเพลิงควรมีลักษณะใสเป็นมันวาว น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะขุ่นมัวนั้นเป็นเพราะว่ามีน้ำเข้าไปปะปนกับน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะของน้ำมันเชื้อเพลิงเช่นนี้แสดงให้ทราบว่ามีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ (แบคทีเรีย เชื้อรา ยีสต์) ในน้ำมันเชื้อเพลิง
red triangle แยกน้ำออกจากน้ำมันเชื้อเพลิง โดยหมั่นถ่ายน้ำออกจากถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่ติดตั้งบนพื้นดินอย่างสม่ำเสมอ สำหรับถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้ดิน ให้ใช้ปั๊มน้ำขนาดเล็กสูบน้ำออกมา Fueltreat ไม่แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้น้ำกระจายตัวไปกับน้ำมันหรือทำให้น้ำกลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ำมัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วสารเติมแต่งเหล่านี้จะทำให้ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามที่กำหนด
red triangle ถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงของท่านเกิดปนเปื้อนกับเชื้อจุลินทรีย์ ให้กำจัดเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้โดยใช้สารกำจัดสิ่งมีชีวิตในน้ำมันเชื้อเพลิง Fuelbiocides, BC-250 หรือ FT-400 ของ Fueltreat ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะช่วยปกป้องน้ำมันเชื้อเพลิงของท่านจากการปนเปื้อนได้เป็นอย่างดี
red triangle ถ้าท่านต้องจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้เป็นระยะเวลานาน ให้ใช้สารคงสภาพน้ำมันเพื่อยืดอายุการใช้งานของน้ำมันเชื้อเพลิงให้ได้มากที่สุด
red triangle ใช้ตัวดักน้ำเพื่อปกป้องอุปกรณ์ที่มีค่าของท่านจากความเสียหายที่เกิดจากน้ำ กรุณาติดต่อ Fueltreat เพื่อขอรับคำปรึกษา
red triangle ติดต่อ Fueltreat เพื่อขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง และวิธีการที่ทำให้การลงทุนของท่านคุ้มค่าที่สุด