สารเพิ่มประสิทธิภาพน้ำมันดีเซล เพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์

BC-250 เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องยนต์ของท่านโดยเฉพาะ

red triangle ทำความสะอาดหัวฉีด และระบบเชื้อเพลิงได้ดีกว่า
red triangle กำจัดเชื้อราและแบคทีเรียที่ปนเปื้อนอยู่
red triangle ช่วยแยกน้ำออกจากน้ำมันเชื้อเพลิง
red triangle ปลอดภัย และใช้งานได้ง่าย
 

ซึ่งหมายความว่า...

red triangle เครื่องยนต์จะสะอาด และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
red triangle กรองเชื้อเพลิงจะไม่อุดตันก่อนกำหนด
red triangle ป้องกันปั๊มหัวฉีดและหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ให้เกิดความเสียหาย
red triangle ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
red triangle คุ้มค่ากับการใช้งาน

สองเหตุผลหลักที่ท่านควรใช้ BC-250 คือ ช่วยให้สามารถดึงกำลังเครื่องยนต์สูงสุดออกมาได้ และช่วยประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

การป้องกันความเสียหายจากน้ำที่อาจเกิดขึ้นกับหัวฉีดและปั๊มหัวฉีด จะช่วยให้เครื่องยนต์ทนทานขึ้น จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง และทำให้แน่ใจได้ว่าจะไม่มี "สิ่งแปลกปลอมในน้ำมันดีเซล" ซึ่งหมายความว่าชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ของระบบดังกล่าวจะทำงานได้ดีทุกครั้งที่ท่านต้องการ

BC-250 ใช้งานได้ผลดี และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง! รางวัลจากอุตสาหกรรมการขนส่ง และการใช้งานจริงกับน้ำมันดีเซลหลายล้านลิตรเป็นเครื่องการันตีอย่างดีถึงประสิทธิภาพของ BC-250

วิธีใช้ BC-250

ศูนย์บริการและศูนย์ซ่อมบำรุง

ให้เติม BC-250 ลงในถังน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้น้ำมันดีเซล เพื่อทำความสะอาดและกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในระบบเชื้อเพลิง การทำเช่นนี้จะช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากความชื้นในน้ำมันเชื้อเพลิง และระบบเชื้อเพลิงที่สกปรก นอกจากนี้ ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นยังช่วยให้ศูนย์บริการและศูนย์ซ่อมบำรุงเป็นที่ยอมรับมากขึ้นอีกด้วย

ถังจัดเก็บเชื้อเพลิง บริเวณชายฝั่งทะเลและร้อนชื้น

BC-250 จะช่วยปกป้องเครื่องยนต์ของท่านด้วยการจัดการง่ายๆ เพียงครั้งแรก เริ่มแรกให้ใช้ BC-250 หนึ่งลิตรต่อน้ำมันดีเซล 1,000 ลิตร หลังจากนั้น ให้เติม BC-250 หนึ่งลิตรต่อน้ำมันดีเซล 2,000 ลิตร เพื่อให้เครื่องยนต์สะอาดและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Tip: คำแนะนำ: เพื่อให้ BC-250 ผสมกับน้ำมันได้ดี ให้ใส่ BC-250 ก่อน แล้วจึงเติมน้ำมันเชื้อเพลิงตามลงไป

ยานพาหนะ

เติม BC-250 ลงในถังน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อเติมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเริ่มแรก ให้ใช้ BC-250 ปริมาณ 100 มล. ต่อน้ำมันดีเซล 100 ลิตร หลังจากนั้น ให้ใช้เป็นประจำโดยเว้นช่วงการเติมทุกๆ สองหรือสามถัง ใช้ตามระยะการบำรุงรักษา