"สิ่งปนเปื้อน" ที่อยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิงมีอะไรบ้าง "สิ่งปนเปื้อน" ในน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจำพวกเชื้อรา แบคทีเรีย และยีสต์ ซึ่งจะอาศัยอยู่บนพื้นผิวระหว่างน้ำกับน้ำมันดีเซล โดยจะใช้น้ำมันดีเซลเป็นแหล่งอาหาร "สิ่งปนเปื้อน" พวกนี้มาจากไหน "สิ่งปนเปื้อน" พวกนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยมีอยู่ในอากาศ ดิน และน้ำ ซึ่งหมายความว่าสิ่งมีชีวิตพวกนี้มีอยู่ทั่วไปอย่างแพร่หลาย จึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำให้หมดไปจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง "สิ่งปนเปื้อน" เหล่านี้สร้างปัญหาอะไรบ้าง ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นมีดังนี้: น้ำมันเชื้อเพลิงจะขุ่นมัวเนื่องจากมีน้ำเข้าไปปะปนกับน้ำมันเชื้อเพลิง เกิดความเสียหายกับปั๊มหัวฉีดและหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเหตุให้เกิดสนิมตามชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ของระบบเชื้อเพลิงและถังจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง
กรองเชื้อเพลิงจะอุดตันเร็วกว่ากำหนด "สิ่งปนเปื้อน" เหล่านี้สร้างปัญหาอะไรบ้าง ลักษณะอาการปัญหามีดังนี้: กรองเชื้อเพลิงอุดตันบ่อยกว่าปกติ มีตะกอนสีดำเกาะที่กรองเชื้อเพลิง น้ำมันเชื้อเพลิงขุ่นมัว
มีน้ำอยู่ที่ก้นถังน้ำมันเชื้อเพลิง เกิดความเสียหายกับปั๊มหัวฉีดและหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง วิธีการดูแลรักษาน้ำมันดีเซลมีอะไรบ้าง? Fueltreat มีแนวทางการดูแลรักษาน้ำมันดีเซลที่เรียกว่า "10 มาตรการของ Fueltreat เพื่อคุณภาพที่ดีกว่าของน้ำมันดีเซล" คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลดังกล่าว