บริษัท Fueltreat ออสเตรเลีย จำกัด ก่อตั้งขึ้นที่เมืองเมลเบิร์นในปี ค.ศ. 1984 โดยมีนักวิจัยด้านเคมีสามท่าน และวิศวกรด้านปิโตรเลียมหนึ่งท่านร่วมกันก่อตั้ง เมื่อใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม นักวิทยาศาสตร์ของเราจึงหันมาสนใจกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ชื่อเสียงของ Fueltreat ในฐานะผู้ผลิต ผู้จัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคที่เป็นเลิศได้แผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของ Fueltreat ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศออสเตรเลีย ภูมิภาคแปซิฟิค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฯลฯ และแน่นอนว่า Fueltreat จะขยายตลาดการส่งออกให้มากขึ้น สารทำความสะอาดหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง – SUREFIRE สารนี้จะทำความสะอาดคราบเขม่า (ไฮโดรคาร์บอน) และสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่ในระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง และจากการทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิงด้วยผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ เครื่องยนต์จึงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังลดการปล่อยก๊าซไอเสียที่เป็นอันตรายอีกด้วย ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ได้ผ่านการทดสอบในห้องทดลองที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล และกฎระเบียบที่เข้มงวด จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำต่างๆ ของโลกนำไปใช้และทดสอบจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง สารกำจัดสิ่งมีชีวิตในน้ำมันเชื้อเพลิง – BC-250 & FT-400 น้ำมันดีเซลมีแนวโน้มที่จะปนเปื้อนกับสิ่งแปลกปลอมที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อสมรรถนะและ การทำงานของเครื่องยนต์อย่างร้ายแรง สารกำจัดสิ่งมีชีวิตในน้ำมันเชื้อเพลิงจะช่วยกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ เพื่อฟื้นฟูสมรรถนะและประสิทธิภาพของน้ำมันเชื้อเพลิง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความทนทานของเครื่องยนต์ และลดควันดำอีกด้ว สารแยกน้ำ – Breakclear ใช้เพื่อแยกน้ำออกจากน้ำมัน โดยปกติแล้วจะใช้กับการบำบัดเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เดิมทีผลิตภัณฑ์นี้จะใช้กับอุตสาหกรรมน้ำมัน เช่น แท่นขุดเจาะน้ำมัน และโรงกลั่นน้ำมัน แต่ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเพื่อให้น้ำที่ปล่อยออกจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นน้ำที่สะอาดมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยฟื้นฟูสภาพน้ำมันที่เป็นของเสียก่อนทำการกำจัดทิ้งอีกด้วย สารทำความสะอาดบอยเลอร์ – Sureburn สารนี้ใช้ทำความสะอาดเบิร์นเนอร์ บอยเลอร์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม ซึ่งช่วยลดช่วงเวลาพักเครื่องเพื่อบำรุงรักษา ช่วยรักษาประสิทธิภาพการทำงานของบอยเลอร์ให้คงที่ และช่วยลดการปล่อยสารพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้กับน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพต่ำ เช่น น้ำมันที่เป็นของเสีย หรือน้ำมัน รีไซเคิล